Zoom Logo

תרכיבי חיסון בישראל - כשעבר, הווה ועתיד נפגשים - Shared screen with speaker view - Recording 1/2
ד"ר נתי אלקין
47:59
שאלות נא להפנות כאן - תודה!
ד"ר נתי אלקין
01:17:15
במידה ויש שאלות, נא להפנותן כאן
Dana Goldenberg
01:38:26
האם העובדה שצעירים מפתחים יותר תגובה לחיסון (תופעות לוואי). מעידה על כך שאצל מבוגרים שלא חשים בשום תופעה, המערכת החיסונית פחות משופעלת והם אולי מוגנים פחות?
Ruth Haddas
01:39:06
מה המידע הידוע עד כה לגבי כייל הנוגדנים המגן/לא מגן לאחר קבלת החיסון השני של פייזר?
זוייבאלכסנדר
01:46:50
מה הבדל בין מועילות ליעילות ?
SYLVIE ROZENBERG
02:00:05
האם יכול להיות קשר בין עליה בתחלואה עכשוית קשורה למוטציות, לבין אפשרות של GENETIC RECOMBINATION
ד"ר נתי אלקין
02:14:42
35 בכל קבוצה
Ruth Haddas
02:17:20
מה היו התנאים להטלה בלול ההוקעות. אולי זה השפיע על נתוני ההטלה?
ד"ר נתי אלקין
02:17:55
התנאים היו זהים ותקינים לחלוטין
Ruth Haddas
02:22:21
עשיתם גם מבחני SN?
Dana Goldenberg
02:26:11
יש קפה ועוגה?
ד"ר נתי אלקין
02:34:04
ב- 11:00 חוזרים
ד"ר נתי אלקין
02:36:10
ההרצאות מוקלטות - יועבר קישור למשתתפים
ד"ר נתי אלקין
02:36:25
חוזרים
Dana Goldenberg
03:26:17
איך אתם מתמודדים עם אתגר הייצור בחיידקים, על כל המשתמע מכך
ד"ר נתי אלקין
04:18:44
בהחלט
ד"ר נתי אלקין
04:22:04
מתחילים...