Zoom Logo

כנס המים 2021 - Shared screen with speaker view
Shmuel Yerushalmi
01:11:29
מציע שתקחו גם שאלות מהזום.
Shmuel Yerushalmi
01:13:18
מדוע אינכם לוקחים שאלות מהזום?
Shmuel Yerushalmi
01:16:00
כאילו, לשאול בצ'אט או דרך המיקרופון? אומנם, בהרצאה הקודמת כבר מאוחר, אבצ
Shmuel Yerushalmi
01:16:14
אבל שואל לגבי הרצאות הבאות.
Shmuel Yerushalmi
01:26:33
שם את שאלתי גם בפומבי. הנה השאלה שלי להרצאה הנוכחית. האם אנו מדברים למעשה, על כך, שכדי לעמוד בקצב הגידול הבלתי פוסק בביקוש למים, בעתיד יהיה צורך ביצירה המונית ומאסיבית של מקורות מים מלאכותיים, כגון מפעלי ענק להתפלת מי ים? תודה! שמואל
Shmuel Yerushalmi
01:26:55
אנסה לשאול אותה בעצמי במיקרופון.
תומר מידן 308576263
01:27:12
האם זה לא יקר יותר אנרגטית להוביל מים לצפון מהים ולהתפיל אותם?
Yotam Gonen
01:27:16
אם מישהו בזום רוצה לשאול שאלה, תשאלו בצ'אט ונקריא את שאלתכם
Shmuel Yerushalmi
01:29:12
אני כבר רשמתי את שלי. אז את שלי אתם כבר יכולים להקריא. רק כשאתם דואלים שאלות מהזום, תקפידו לציין את שמותיהם של השואלים.
Youval Arbel, Zalul
01:44:13
שכתבת ב2025 אין צורך בהשלמות זה כולל מתקן התפלה בגלילי מערבי ? של כמה? ושורק 2 ??
דודי אלקן
01:50:48
שימור האקוויפרים מותנה א. בתכנון הפיזי שישמר את כושר החידור והעשרת האקוויפרים. ב. בתיאום בין ניהול משאבי המים והסביבה. במקביל יש לשמר את כושא ההפקה בקידוחי המתבלים.
Eitan Sadeh
02:37:31
מליחות הכנרת נכון לדו"ח האחרון 259
דודי אלקן
02:57:16
מדוע לא מקודמת התכנית לשחרור המעיינות? ן
Gali Fux
02:57:20
Please stop the screen sharing
Eitan Sadeh
02:57:32
תורידו את שיתוף המצגת
Shmuel Yerushalmi
03:03:35
רק ביקשתי להגיד את שמות השואלים. מבקש להגיד את שמי, שזאת השאלה שלי.
Ofir
03:07:25
האם אתם לוקחים בחשבון את היכולת והצורך בצמצום הצריכה של מים בקרב התושבים והמפעלים וכל התעשייה. האם יש פתרון שמתייחס לרעיון חסכון, הפחתה בשימוש אצל הצרכן.
רבקה שכטר
03:08:49
דובר על הפסקת השאיבה ממעיינות הדופן. מה הולך כרגע עם השאיבה החדשה בדרבשיה (עין דבשה)? מדוע זה מתקדם???
חן לרנר גולן
03:14:28
שלום, נאמר כי החקלאות היא צרכן המים העיקרי במדינה , נשמע שכל אלטרנטיבה של הבאת תוספת מים ממקורות שאינם שפירים/ קולחין הינה בעלות השלכות גדולות . האם יש חשיבה על צמצום הצריכה ? אשמח להתייחסות החקלאים/רשות המים ,מהי, מדיניות צמצום צריכת המים בחקלאות (כגון הקטנת משק חי-כצרכן מים אדיר, חקלאות סב טרופית (בננות,אבוקדו וכו' ועוד...)?
Ravid Levy
03:31:39
איך תשפיע האפשרות שנפתחת עכשיו לחקלאים ליצור הכנסה קבועה ללא שימוש במים ע"י שילוב מערכות סולאריות בשטחי החקלאות ?
yairmulay
03:32:33
מים אפורים = מים שיטופלו באופן לא מקצועי במקום להגיע למט"שים ששם יטופלו באופן מקצועי. אין בנושא הזה שום חסכון במים.
מיכל דנציגר
04:20:04
תוכלו בבקשה להחזיר את המצגת לזום?
Natasha
04:20:16
לא רואים את המצגת בזום
דודי אלקן
04:21:36
המצלמה מכוונת אל הבמה ורק על החצי התחתון של במסך
מיכל דנציגר
04:22:29
תודה